Chữ ký số Bình Phước nhắc nhở DN kiểm tra email thường xuyên

Chữ ký số Bình Phước được Cục Thuế Bình Phước thông tin về việc sẽ nhắc nhở các doanh nghiệp trên địa bàn nên kiểm tra email thường xuyên để tránh phải nộp phạt do chậm nộp tờ khai thuế qua mạng. Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra email Việc các doanh nghiệp không thường…